Despre noi

Jesteśmy niezależnym inwestorem private equity należącym w całości do partnerów funduszu. Sami poszukujemy potencjalnych transakcji i podejmujemy ostateczne decyzje inwestycyjne. Powstaliśmy w 2009 roku – założycielami byli kluczowi członkowie zespołu The Carlyle Group w Europie Środkowej. Od tego czasu pozyskaliśmy od wiodących europejskich instytucji finansowych kwotę ponad 400 mln EUR na inwestycje w średniej wielkości firmy w Europie Środkowo-Wschodniej.

Specjalizujemy się w inwestycjach w szybko rozwijające się firmy z doświadczoną kadrą zarządzającą, którą wspomagamy naszym doświadczeniem w zarządzaniu szybkim wzrostem organicznym bądź poprzez fuzje i przejęcia. Jesteśmy przedsiębiorcami, więc doskonale rozumiemy naszych partnerów – ich oczekiwania oraz problemy. Do naszych spółek wnosimy lata doświadczeń w biznesie i w zarządzaniu, doradztwie i nadzorowaniu spółek w branżach, w które inwestujemy.

Od innych inwestorów finansowych odróznia nas:

Działalność w ramach jednego sektora

Inwestujemy w firmy z jednego sektora – usług i dóbr konsumenckich, bo doskonale znamy tę branżę gospodarki.

Szybkość procesu decyzyjnego

Decyzje inwestycyjne podejmujemy szybko, ale zgodnie ze sprawdzonym procesem inwestycyjnym.

Transparentność

Budujemy partnerskie relacje z właścicielami, otwarcie się komunikujemy, dotrzymujemy zobowiązań i kierujemy się najwyższymi standardami nadzoru właścicielskiego.